Årsoppgjør - Primo Services AS

Årsoppgjør

Arsoppgjor 1

Årsoppgjør

Årsoppgjøret er for Primo Services AS avslutningen på et års arbeid for våre kunder. Det foretaes fullstendige avstemming av alle poster i regnskapet og man får derved en fin anledning til å måle selskapets økonomiske og finansielle situasjon.
Primo Services AS kan hjelpe deg med:
  • Næringsoppgave med vedlegg.
  • Selvangivelse.
  • Resultat og Balanse.
  • Årsoppgjørsdisposisjoner og Aksjeutbytte.
  • Styrets årsberetning.
  • Skatteberegning.
  • Vi ivaretar selvfølgelig også lovens formelle krav til årsoppgjøret.

Primo Services AS

Kontaktinformasjon

Copyright © 2023 Primo Services AS | Utviklet av SeoWeb AS

Skroll til toppen