Budsjett - Primo Services AS

Budsjett

Budsjett 1

Budsjett

Krav om budsjettering er nedfelt i Aksjelovens § 6 – 122. ledd. Her fremgår det at styret i nødvendig utstrekning skal fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet.
For å gi din bedrift gode vilkår er det viktig at du har et styringsverktøy og et system for å måle effekten av tiltakene som blir satt. De fleste bransjer er utsatt for hard konkurranse og det skjer raskt endringer. Det er derfor viktig å tenke fremover og lage et gjennomarbeidet budsjett. Uten budsjett famler bedriften i blinde, man vet ikke hvor man skal og heller ikke hvor langt man er kommet.
Sammen med kunden kan vi bistå med utarbeidelse og oppfølging av budsjett. På denne måten sikrer vi at din bedrifts ledelse oppdager endringer og konsekvenser av disse på et tidligst mulig tidspunkt, og kan gjøre nødvendige tiltak på bakgrunn av dette.

Primo Services AS

Kontaktinformasjon

Copyright © 2023 Primo Services AS | Utviklet av SeoWeb AS

Skroll til toppen