Rådgivning

Radgivning 1

Rådgivning

Vi ønsker å bidra til at våre kunder opplever en positiv utvikling av bedriften. Derfor er vi opptatt av å være en tilgjengelig og god rådgiver for våre kunder. Erfaringsmessig er de fleste ledere svært opptatt i den daglige driften, og har knapt med tid til å se på egen forretningsdrift.Vi baserer vår rådgivning hovedsakelig på en analyse av regnskap og nøkkeltall, samt hvordan utviklingen har vært de siste årene. Dette sammen med vurdering fra deg som kunde vil gi et godt grunnlag for en positiv utvikling for god og lønnsom drift.Eksempler på hva vi kan bistå med:

  • Regnskapsanalyser.
  • Budsjettering.
  • Tilrettelegging av regnskapsrutiner tilpasset bedriftens behov.
  • Stiftelse av selskap.
  • Bistand ved generasjonsskifte.
  • Oppfølging ag avviksanalyser.
  • Nøkkeltallsanalyser.
  • Utarbeide kontrollrutiner.
  • Utarbeide rapporteringsrutiner.
Skroll til toppen