Regnskap - Primo Services AS

Regnskap

Regnskap 1

Regnskap

Hovedvirksomheten til Primo Services AS er utførelse av regnskapstjenester for store og små bedrifter. Vi er opptatt av fleksibilitet og strekker oss langt for å møte nettopp dine behov. Vi er en profesjonell samarbeidspartner og du som kunde skal være trygg på at lovkrav og god regnskapsskikk er ivaretatt.

Vi ønsker å tilby våre kunder forutsigbarhet med tanke på kostnader. Vi tilbyr derfor en avtalt fastpris på regnskapstjenestene for de kunder som ønsker dette.

Vi setter vår ære i å jobbe etter følgende begreper:

  • Tillit mellom Primo Services, våre ansatte og våre kunder.
  • Effektivitet – vi ønsker at våre kunder opplever en effektiv og rasjonell arbeidsmetodikk. Dette gjelder både ved innlevering av regnskapsdokumenter og gjennomføring av perioderegnskap.
  • Taushetsplikt – vi forholder oss profesjonelt til denne, både vårt firma og våre ansatte etterlever dette slik at våre kunder skal være trygge på at informasjonen man formidler ikke kommer videre.
Foruten ordinære regnskapstjenester tilbyr vi også bistand innen følgende områder
  • Bedriftsrådgiving – vi kan være en samtalepartner og støttespiller for selskapets ledelse i forbindelse med styremøter, effektiviseringsprosesser, omorganiseringer osv.
  • Omstrukturering av selskaper.
  • Intern kontroll – vi kan gå inn og gjøre en vurdering av rutiner knyttet til administrative og regnskapsmessige oppgaver.
  • Veiledning – om ikke outsourcing av regnskapstjenster er det rette for din bedrift, kan vi bistå i forbindelse med tilrettelegging av rutiner og opplæring av personell.
  • Controller – din bedrift kan leie inn erfaren regnskapskonsulent med autorisasjon til å utføre controller oppdrag.
  • Styrearbeid – ivaretar din bedrift alle lovkrav i forbindelse med dette? Vi kan bistå med å utarbeide gode rutiner og gjøre forberedelser til styremøte.
Til alt arbeid som krever juridisk bistand benytter vi oss av våre kontakter som har dette som sitt fagområde. Innhenting av øvrig ekstern bistand avklares alltid med våre kunder i forkant.

Primo Services AS

Kontaktinformasjon

Copyright © 2023 Primo Services AS | Utviklet av SeoWeb AS

Skroll til toppen